086-3070109
10:00 - 20:00

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม (Dental Implant)

รากฟันเทียมเป็นการรักษาทางทันตกรรมในการทดแทนฟันที่หายไป หรือถูกถอนไป รากฟันเทียมที่ทำจากวัสดุประเภทไทเทเนียม ทันตกรรมรากฟันเทียมสามารถใช้ในการทดแทนฟันเพียงซี่เดียว หรือใช้ร่วมกับการบูรณะอื่น ๆ เช่น การการทำสะพานฟัน หรือ การทำฟันปลอมแบบถอดได้

ที่คลินิกทันตกรรมสยามสเตชั่น เรามีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูงในการทำงานศัลยกรรมรากฟันเทียม ซึ่งมีด้วยกันหลายระบบ เช่น Straumann, Noble Biocare, Osstem และ IntraLock

ข้อดีของทันตกรรมรากเทียม

• รากฟันเทียมทำจากไททาเนียม ซึ่งไทเทเนียมนี้มีคุณสมบัติทางชีวภาพที่เข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อในช่องปาก และมีความสามารถในการเชื่อมกับกระดูกขากรรไกรได้ดี

• คนไข้ที่ใส่รากฟันเทียมจะสามารถการเคี้ยวอาหาร และพูดได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมชาติ

• รากฟันเทียมสามรถช่วยป้องกันการละลายตัวของกระดูกในบริเวณที่ถูกถอนฟันไป

• คนไข้ที่ใส่รากฟันเทียมจะไม่ต้องกังวลเรื่องการใส่ฟันปลอมที่อาจจะหลวม หรือหลุดได้ หรือไม่ต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดเหมือนกับการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้

• การใส่รากฟันเทียม ทำให้มีความมั่นใจในการพูด เคี้ยวอาหาร ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

คำแนะนำสำหรับคนไข้ที่ทำรากฟันเทียม

• คนไข้จะต้องมีสุขภาพเหงือก และกระดูก ที่ดี รวมทั้งไม่ควรมทีโรคประจำตัวใดๆ

• ภายหลังจากการใส่รากฟันเทียม คนไข้จะต้องใส่ใจการดูแลสุขอนามัยช่องปากอย่างพิถีพิถัน

• คนไข้ต้องแปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด

• คนไข้ไม่ควรสูบบุหรี่

• ต้องตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำทุก 6-12 เดือนตามคำแนะนของทันตแพทย์

เคสตัวอย่าง ก่อนและหลัง ทำรากฟันเทียม

คนไข้ของเรา