086-3070109
10:00 - 20:00

จัดฟัน

จัดฟัน

การจัดฟัน คือ นับว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาฟันเรียงตัวไม่สวยงาม และการสบฟันที่ผิดปกติ ด้วยเครื่องมือจัดฟัน โดยเครื่องมือจัดฟันจะทำหน้าที่เคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อให้คนไข้ให้มีการสบฟันที่ถูกต้อง สวยงาม มีสุขภาพฟันที่ดี และบุคลิกภาพที่ชวนมอง

การจัดฟันสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งขั้นตอน และวิธีการจัดฟันจะแตกต่างกันไปและแต่ลักษณะที่ผิดปกติของฟันแต่ละบุคคล

ข้อดีของการจัดฟัน

การจัดฟันมีข้อดีในกรณีที่มีปัญหาฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันสบผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ หากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะส่งผลเสียต่อคนไข้ในอนาคต เช่น การที่ฟันมีการซ้อนเก อาจทำให้การทำความสะอาดไม่ทั่วถึงเป็นสาเหตุให้เกิดฟันผุตามมา แต่เมื่อได้มีการจัดฟันให้เข้าที่เข้าทางแล้ว การแปรงฟันย่อมทำได้มีมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ การจัดฟันในกรณีที่มีปัญหาเมื่อจัดฟัน แล้วจะทำให้สุขภาพในช่องปากดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้ฟันได้ทำหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความสวยงามและช่วยให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟัน

โดยปกติจะใช้ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 1 ปี ครึ่ง – 3 ปี แต่บางคนอาจนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความผิดปกติว่ามีมากน้อยเพียงใด ในระหว่างการรับการจัดฟัน ทันตแพทย์จะนัดคนไข้ทุก ๆ 1 เดือน เพื่อให้มาปรับเครื่องมือและตรวจผลการรักษาเป็นระยะ ๆ และภายหลังจากจัดฟันเสร็จแล้ว คนไข้จะต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเป็นการคงสภาพตำแหน่งของฟันแต่ละซี่ไม่ให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเดิมก่อนที่จะจัดฟัน

ขั้นตอนในการจัดฟัน

1. ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์แบบจำลองฟัน เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา
2. ทันตแพทย์จะทำการตรวจฟัน และการสบฟัน รวมทั้งตรวจดูโครงสร้างของใบหน้า และขากรรไกร
3. ทันตแทพย์จะทำการเอ็กซเรย์ฟัน เพื่อดูโครงสร้างของใบหน้าและขากรรไกร ประกอบการวางแผนการรักษาอย่างละเอียด
4. ทันตแพทย์จะทำการตรวจสุขภาพฟันทั่วไป เพื่อให้รักษาฟันที่มีปัญหาก่อน เช่น อาจมีการถอนฟัน อุดฟัน รักษารากฟัน หรือโรคเหงือก เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนนี้จำเป็นต้องรักษาก่อนที่จะใส่เครื่องมือจัดฟัน เพื่อให้การจัดฟันมีประสิทธิภาพสูงสุด และอีกเหตุผลที่สำคัญคือ ถ้าหากปล่อยให้ฟันมีปัญหา และติดเครื่องมือจัดฟันไปก่อน การรักษาฟันภายหลังที่ติดเครื่องมือแล้ว จะทำได้ยากมาก และบางครั้งอาจจำเป็นจะต้องถอดเครื่องมือจัดฟันออกและจึงจะสามารถรักษาฟันได้ ทำให้ระยะเวลาของการจัดฟันก็ต้องเพิ่มยาวนานขึ้นไปอีก
5. ทันตแพทย์จะอธิบายถึงข้อดี ข้อเสีย และข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ในขณะจัดฟัน และหลังจัดฟันเสร็จแล้ว พร้อมทั้งคุยเรื่องค่าจัดฟัน รวมถึงรายละเอียดการผ่อนชำระ
6. เมื่อคนไข้ตกลงทำการรักษาแล้ว ทันตแพทย์จะติดเครื่องมือจัดฟันให้ โดยในช่วงแรก ๆ คุณอาจจะรู้สึกเจ็บอยู่บ้าง แต่อาการเหล่านี้จะค่อย ๆ หายไปจนเป็นปกติ อาจใช้เวลาประมาณ 1- 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเคสของแต่ละคน

ข้อแนะนำระหว่างการจัดฟัน

ในระหว่างการจัดฟัน ควรจะดูแลความสะอาดของฟัน และช่องปากให้ดีอยู่เสมอ ควรใส่ใจสุขภาพฟันเป็นพิเศษเนื่องจากการที่มีเครื่องมือจัดฟันติดอยู่ในช่องปากจะทำให้การดูแลฟันทำได้ยากมากยิ่งขึ้น โอกาสที่จะเกิดฟันผุ และโรคเหงือกก็จะมีมากขึ้นกว่าคนปกติที่ไม่ได้ติดเครื่องมือจัดฟัน

แนะนำให้ใช้แปรงสีพันสำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะจะช่วยได้มาก เพราะเวลาฟันของเราได้ติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว การทำความสะอาดจะทำได้ยากกว่าเดิม เนื่องจากเศษอาหารจะเข้าไปติดตามร่องต่าง ๆ ได้ง่าย นอกจากนี้ควรงดรับประทานอาหารแข็ง และอาหารเหนียว และควรควบคุมตนเองในการรับประทานอาหารหวาน รวมทั้งขนมขบเคี้ยวต่างๆที่ง่ายต่อการเกิดฟันผุ

การจัดฟันแบบต่างๆ

การจัดฟันมีหลายแบบด้วยกัน แบบที่นิยมจัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่
• การจัดฟันแบบติดเหล็กทั่วไป
• การจัดฟันแบบดาม่อน Damon
• การจัดฟันแบบอินวิซไลน์ Invisalign

การจัดฟันแบบติดเหล็กทั่วไป เป็นการจัดที่เราเห็นกันมากที่สุด เพราะเป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมที่สุดในหมู่วัยรุ่น และกลุ่มคนทำงาน แต่เหตุผลที่การจัดฟันแบบติดเหล็กทั่วไปได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เพราะราคาที่ไม่แพง และมีการเปลี่ยนสียางเป็นประจำทุกเดือน

การจัดฟันแบบดามอน Damon เป็นการจัดฟันมิติใหม่ๆ ที่ออกแบบเครื่องมือจัดฟันให้มีกลไกที่ล็อคลวดในตัว ไม่ต้องใช้แรงจากยางดึงเหมือนการจัดฟันแบบติดเหล็กทั่วไป แรงในการดึงฟันก็จะมีความสม่ำเสมอกว่า และยังมีข้อดีอีกหลายประการ เช่น ลดเวลาในการจัดฟันให้น้อยลง และยังไม่ต้องไปพบทันตแพทย์ทุกเดือนด้วย ใครที่ไม่ค่อยมีเวลา จัดฟันแบบดามอน ก็ช่วยได้ เพราะส่วนใหญ่คุณหมอจัดฟันจะนัด 2 เดือนต่อครั้ง

การจัดฟันแบบอินวิซไลน์ Invisalign เป็นการจัดฟันรูปแบบใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาฟันยื่น ฟันห่าง แต่ไม่อยากติดเหล็กจัดฟัน เพราะเครื่องมือการจัดฟันแบบ Invisalign เป็นลักษณะใส คล้ายกับฟันยางที่ใช้ฟอกสีฟันฟันด้วยตัวเองที่บ้าน เวลาพูดคุย ก็จะมองไม่เห็นชัดเจนว่ากำลังจัดฟันอยู่เพราะคนภายนอกมองแทบไม่รู้ว่ากำลังจัดฟันอยู่ เวลาจะทานอาหารก็ถอดเก็บ ทานเสร็จก็สวมใส่เข้าไปใหม่ สะดวกมากสำหรับท่านที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่ากำลังจัดฟันอยู่

เคสตัวอย่าง ก่อนและหลัง จัดฟัน

คนไข้ของเรา

โปรโมชั่นจัดฟัน

โปรโมชั่นจัดฟัน จัดฟันติดเครื่องมือ  888 – 
– พร้อมรับ ฟรี 9 รายการ
เคลียร์ช่องปากลดเพิ่มอีก 10%
นัดปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาจัดฟัน (ปรึกษาฟรีนะคะ)


รายละเอียดโปรโมชั่นจัดฟัน ฟรี 9 รายการ
🎈ฟรี พิมพ์ปาก เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา
🎈ฟรี ถ่ายรูป เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา
🎈ฟรี ตรวจฟันทั้งปาก เพื่อวางแผนการรักษา
🎈ฟรี ขูดหินปูน 900 (ใช้สิทธิประกันสังคม)
🎈ฟรี เอกซเรย์เช็คฟันผุ ก่อนติดเครื่องมือจัดฟัน
🎈ฟรี เคลือบฟลูออไรด์ (4 ครั้งหลังขูดหินปูนในช่วงจัดฟัน)
🎈ฟรี ติดเครื่องมือ (ในกรณีที่เครื่องมือหลุด 1 ตัวแรก)
🎈ฟรี รีเทนเนอร์ (1 คู่)
🎈ฟรี ปรับรีเทนเนอร์

รายละเอียดการชำระค่ารักษาสำหรับโปรโมชั่นจัดฟัน

ครั้งที่ 1
– ปรึกษาจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน (ฟรี)
– หากตัดสินใจจัดฟัน จะต้องทำการ พิมพ์ฟัน เอ็กซเรย์ และถ่ายรูปสำหรับวางแผนการจัดฟัน
– มีค่าใช้จ่าย 888-

ครั้งที่ 2 เคลียร์ช่องปาก
– ค่าใช้จ่ายไม่รวมกับโปรโมชั่นจัดฟัน ซึ่งการเคลียร์ช่องปากมากหรือน้อย ขึ้นกับปัญหาสุขภาพฟันของแต่ละบุคคล
– มีส่วนลด การเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน 10%
– สามารถทำพร้อมกับการปรึกษาจัดฟันในวันแรกได้เลย

ครั้งที่ 3
– ติดเครื่องมือจัดฟัน สำหรับฟันบน
– มีค่าใช้จ่าย 888-

ครั้งที่ 4
– ติดเครื่องมือจัดฟัน สำหรับฟันล่าง
– มีค่าใช้จ่าย 888-
– บางท่านสามารถติดเครื่องมือจัดฟันพร้อมกันทั้งฟันบน และฟันล่าง (หากติดเครื่องมือทั้งฟันบน และฟันล่าง จะมีค่าใช้จ่าย 1,598-)

ครั้งถัดๆไป
– มีค่าใช้จ่ายในการปรับเครื่องมือ เดือนละ 1,500-
– ชำระจนครบค่ารักษาตามที่ทันตแพทย์ได้คุยไว้
– แนะนำให้ขูดหินปูน และเคลือบฟลูออไรด์ ทุก 6 เดือนในขณะจัดฟัน

เมื่อจัดฟันเสร็จ
– พิมพ์ฟัน เพื่อทำ รีเทนเนอร์ สำหรับฟันบน และฟันล่าง เป็นการคงสภาพฟันภายหลังจัดฟัน
– ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย